سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97 سوم دبیرستان

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97 پیش دانشگاهی

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 97

سوالات پاسخنامه امتحان نهایی دی 96 سوم دبیرستان


حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی دی 96 ، پاسخ تشریحی
آنها را اینجا مشاهده کنید


اگر فایل پی دی اف آزمون باز نمیشود، جهت دریافت
عکس آزمون
به کانال تلگرام (
لینک کانال) مراجعه فرمایید

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 96 پیش دانشگاهی


حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان نهایی دی 96 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید

اگر فایل پی دی اف آزمون باز نمیشود، جهت دریافت
عکس آزمون به کانال تلگرام (لینک کانال) مراجعه فرمایید


دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (ریاضی) 2 دی 96

دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (تجربی) 2 دی 96

دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین زندگی) (انسانی) 2 دی 96

دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (هنر) 2 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید (علوم و معارف) 2 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه بینش دینی (اقلیت های مذهبی) پیش 2 دی 96


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حساب دیفرانسیل (ریاضی فیزیک) 5 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی (علوم تجربی) پیش 5 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی (علوم انسانی) پیش 5 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات عرب (معارف)  5 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سیر هنر (هنر) 5 دی 96


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک (ریاضی فیزیک) پیش 9 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک (علوم تجربی) پیش 9 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی (علوم انسانی) پیش 9 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه فقه و اصول (علوم و معارف) پیش 9 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی میراث هنری (هنر) پیش 9 دی 96


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (ریاضی) پیش 12 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (تجربی) پیش 12 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (انسانی) پیش 12 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (معارف) پیش 12 دی 96

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (هنر) پیش 12 دی 96